Giải các phương trình và hệ phương trình sau : a) 3x^2 + 15 = 0; b) x^2 – (2 căn bậc hai của 3 -1)x – 2 căn bậc hai của 3 = 0; c) 3x^4 – 10x^2 – 8 = 0

Câu hỏi:

Giải các phương trình và hệ phương trình sau :
Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Bạn đang xem: Giải các phương trình và hệ phương trình sau : a) 3x^2 + 15 = 0; b) x^2 – (2 căn bậc hai của 3 -1)x – 2 căn bậc hai của 3 = 0; c) 3x^4 – 10x^2 – 8 = 0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải các phương trình và hệ phương trình sau : a) 3x^2 + 15 = 0; b) x^2 – (2 căn bậc hai của 3 -1)x – 2 căn bậc hai của 3 = 0; c) 3x^4 – 10x^2 – 8 = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button