Giải các phương trình sau a) x^2-6x+ căn bậc hai x^2-6x+7=5

Câu hỏi:

Giải các phương trình sau

a) x26x+x26x+7=5

Bạn đang xem: Giải các phương trình sau a) x^2-6x+ căn bậc hai x^2-6x+7=5

b) x+1+x+6=5

c) x+34x1+x+86x1=4

Xem lời giải


Trả lời:


Giải các phương trình sau  a) x^2-6x+ căn bậc hai x^2-6x+7=5 (ảnh 1)

Giải các phương trình sau  a) x^2-6x+ căn bậc hai x^2-6x+7=5 (ảnh 2)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải các phương trình sau a) x^2-6x+ căn bậc hai x^2-6x+7=5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button