Giải các hệ phương trình sau : a) x + y = 3; 2x + y = 4; b) 3*(x + y) + 9 = 2*(x – y); 2*(x + y) = 3*(x – y) – 11

Câu hỏi:

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải các hệ phương trình sau : a) x + y = 3; 2x + y = 4; b) 3*(x + y) + 9 = 2*(x – y); 2*(x + y) = 3*(x – y) – 11 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button