Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong.Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì hoàng thành công

Câu hỏi:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong.Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì hoàng thành Media VietJackcông việc.Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàng thành công việc đó trong bao lâu?

Bạn đang xem: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong.Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì hoàng thành công

Xem lời giải


Trả lời:


Gọi x (giờ) là thời gian người thứ nhất làm xong , y (giờ) là thời gian người thứ hai làm xong (x, y >16). Theo bài ta có hệ :

 Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong.Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì hoàng thành công của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button