Giá trị nhỏ nhất của hàm số y= x^3-6x+2 trên đoạn [1;5] bằng

Câu hỏi:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x36x+2 trên đoạn [1;5] bằng

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y= x^3-6x+2 trên đoạn [1;5] bằng


27log9ab2=2ablog9ab2=log272ab12log3ab2=13log32ab

3log3ab2=2log32ablog3ab23=log32ab2a3b6=4a2b2ab4=4

 

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y= x^3-6x+2 trên đoạn [1;5] bằng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button