Giá trị lớn nhất M của hàm số f( x ) = 2x^3 + 3x^2 – 12x + 1 trên [ – 1;2] là A. M = 6 B. M = 5 C. M = 9 D. M = 14

Câu hỏi:

Giá trị lớn nhất [M] của hàm số [fleft( x right) = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 1] trên [left[ { – 1;2} right]]

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Giá trị lớn nhất M của hàm số f( x ) = 2x^3 + 3x^2 – 12x + 1 trên [ – 1;2] là A. M = 6 B. M = 5 C. M = 9 D. M = 14

Chọn D

Hàm số [y = fleft( x right)]xác định và liên tục trên (left[ { – 1;2} right]).

Ta có: (f’left( x right) = 6{x^2} + 6x – 12 ; ,,f’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1\x = – 2end{array} right.)

Trên (left[ { – 1;2} right]): (fleft( { – 1} right) = 14,,,fleft( 1 right) = – 6,,,fleft( 2 right) = 5.)

Suy ra (M = mathop {max }limits_{left[ { – 1;2} right]} fleft( x right) = 14.)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giá trị lớn nhất M của hàm số f( x ) = 2x^3 + 3x^2 – 12x + 1 trên [ – 1;2] là A. M = 6 B. M = 5 C. M = 9 D. M = 14 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button