Giá trị lớn nhất của hàm số y=2x^3+3x^2-12x+2

Câu hỏi:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=2x3+3x212x+2 trên đoạn 1;2 có giá trị là một số thuộc khoảng nào dưới đây?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn D
y=6x2+6x12.. Xét y=06x2+6x12=0x=11;2x=21;2.
Ta có y1=15,y2=6,y1=5.
Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng 15  khi x=-1

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giá trị lớn nhất của hàm số y=2x^3+3x^2-12x+2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button