Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức: i = 2 căn 3 cos200πt (A) là:

Câu hỏi:

Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức: i =

23

cos200πt (A) là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: B

Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều:

I=I02=232=6A

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức: i = 2 căn 3 cos200πt (A) là: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button