Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở A. giá trị trung bình của dòng điện. B. một nửa giá trị cực đại. C. khả năng tỏa nhiệt so với dòng điện một chiều. D. hiệu của tần số

Câu hỏi:

Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở A. giá trị trung bình của dòng điện. B. một nửa giá trị cực đại. C. khả năng tỏa nhiệt so với dòng điện một chiều. D. hiệu của tần số


Đáp án đúng: C

Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở khả năng tỏa nhiệt so với dòng điện một chiều.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở A. giá trị trung bình của dòng điện. B. một nửa giá trị cực đại. C. khả năng tỏa nhiệt so với dòng điện một chiều. D. hiệu của tần số của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button