Giá trị cực tiểu của hàm số y=x^3-3x^2-9x+2

Câu hỏi:

Giá trị cực tiểu của hàm số y=x33x29x+2

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Ta có: y=3x26x9
y=03x26x9=0x=1x=3
Vì hệ số a=1>0 nên hàm số đạt cực tiểu tại xCT=3 và giá trị cực tiểu yCT=25.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giá trị cực tiểu của hàm số y=x^3-3x^2-9x+2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button