Giá trị của log căn bậc ba x x với a > 0, a khác 1 là: A. 2/3 B. 2 C. 3 D. 1/3

Câu hỏi:

Giá trị của ({log _{sqrt[3]{a}}}a) với (a > 0,,,a ne 1) là:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Giá trị của log căn bậc ba x x với a > 0, a khác 1 là: A. 2/3 B. 2 C. 3 D. 1/3


Đáp án C

Phương pháp:

({log _{{a^c}}}b = frac{1}{c}{log _a}b), với (a,b > 0,,,a ne 1)

Cách giải:

({log _{sqrt[3]{a}}}a = frac{1}{{frac{1}{3}}}{log _a}a = 3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giá trị của log căn bậc ba x x với a > 0, a khác 1 là: A. 2/3 B. 2 C. 3 D. 1/3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button