Em hãy viết chương trình in ra hình sau

Câu hỏi:

Em hãy viết chương trình in ra hình sau:

   *

Bạn đang xem: Em hãy viết chương trình in ra hình sau

  ***

 *****

*******

Xem lời giải


Trả lời:


 Có thể dùng các câu lệnh print liên tiếp như sau:

print(“—*”)

print(“–***”)

print(“-*****”)

print(“*******”)

(Ở đây dùng dấu – để chỉ các dấu cách).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy viết chương trình in ra hình sau của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button