Em hãy thực hiện thay đổi các giá trị điều khiển của mỗi công cụ trong bài và ghi lại tác động của các tham số đó.

Câu hỏi:

Em hãy thực hiện thay đổi các giá trị điều khiển của mỗi công cụ trong bài và ghi lại tác động của các tham số đó.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Em hãy thực hiện thay đổi các giá trị điều khiển của mỗi công cụ trong bài và ghi lại tác động của các tham số đó.


1. Công cụ “Rectangle Select Tool” (Công cụ lựa chọn hình chữ nhật):

“Feather edges” (Đường viền mờ): Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình chữ nhật. Giá trị càng cao, đường viền càng mờ.

2. Công cụ “Elliptical Select Tool” (Công cụ lựa chọn hình ellip):

“Feather edges” (Đường viền mờ): Tương tự như công cụ “Rectangle Select Tool”, điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình ellip.

3. Công cụ “Free Select Tool” (Công cụ lựa chọn tự do):

“Feather edges” (Đường viền mờ): Tương tự như công cụ “Rectangle Select Tool” và “Elliptical Select Tool”, điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn tự do.

4. Công cụ “Select by Color Tool” (Công cụ lựa chọn theo màu sắc):

“Threshold” (Ngưỡng): Điều chỉnh ngưỡng của màu sắc để lựa chọn vùng tương tự. Giá trị càng cao, độ nhạy càng giảm.

5. Công cụ “Fuzzy Select Tool” (Công cụ lựa chọn theo mờ):

“Threshold” (Ngưỡng): Tương tự như công cụ “Select by Color Tool”, điều chỉnh ngưỡng của màu sắc để lựa chọn vùng tương tự.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy thực hiện thay đổi các giá trị điều khiển của mỗi công cụ trong bài và ghi lại tác động của các tham số đó. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button