Em hãy thực hành trò chơi rô-bốt nhiều lần dể luyện tập thành thạo các thao tác chạy chương trình trong Scratch.

Câu hỏi:

Em hãy thực hành trò chơi rô-bốt nhiều lần dể luyện tập thành thạo các thao tác chạy chương trình trong Scratch.

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Em hãy thực hành trò chơi rô-bốt nhiều lần dể luyện tập thành thạo các thao tác chạy chương trình trong Scratch.

Bước 1. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Media VietJack trên màn hình để khởi động phần mềm Scratch

Bước 2. Nháy chuột vào biểu tượng quả địa cầu Media VietJack ở góc trên trái màn hình và chọn ngôn ngữ.

Bước 3. Nháy chuột chọn Tập tin và chọn lệnh Mở từ máy tính. Mở tệp chương trình trò chơi “ Điều khiển rô-bốt” có tên là Robot. Quan sát Hình 63:

Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy thực hành trò chơi rô-bốt nhiều lần dể luyện tập thành thạo các thao tác chạy chương trình trong Scratch. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button