Em hãy tạo một chương trình điều khiển nhân vật mèo vừa đi vừa vẽ hình tam giác, biết góc quay để vẽ tam giác là 120 độ.

Câu hỏi:

Em hãy tạo một chương trình điều khiển nhân vật mèo vừa đi vừa vẽ hình tam giác, biết góc quay để vẽ tam giác là 120 độ.

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Em hãy tạo một chương trình điều khiển nhân vật mèo vừa đi vừa vẽ hình tam giác, biết góc quay để vẽ tam giác là 120 độ.

Bước 1. Mở phần mềm Scratch

Bước 2. Nháy chuột chọn vào nhóm lệnh Media VietJack kéo thả lệnh Media VietJack vào vùng tạo chương trình

Bước 3. Nháy chuột vào biểu tượng Media VietJack để xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng.

Khi đó, nhóm lệnh Media VietJack sẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh.

Bước 4. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 2. Tiếp tục kéo thả lần lượt các lệnh Media VietJack đặt nói tiếp vào khối lệnh.

Bước 5. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 4. Thay đổi số bước di chuyển thành 100 bằng cách sau:

Media VietJack

Bước 6. Kéo thả lệnh Media VietJack vào chương trình và thay đổi góc quay thành 120 độ.

Bước 7. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 6. Thay đổi số bước di chuyển thành 100.

Bước 8. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 7.

Bước 9. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 8. Thay đổi số bước di chuyển thành 100.

Bước 10. Nháy chuột vào nút lệnh Media VietJack ở góc bên trên phải sân khẩu mở rộng toàn màn hình, Nháy chuột vào nút lệnh Media VietJack để chạy chương trình

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy tạo một chương trình điều khiển nhân vật mèo vừa đi vừa vẽ hình tam giác, biết góc quay để vẽ tam giác là 120 độ. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button