Em hãy mở lại tệp đã lưu ở phần Vận dụng Bài 10 và chèn thêm hình ảnh phù hợp vào văn bản. Lưu lại tệp văn bản với tên mới.

Câu hỏi:

Em hãy mở lại tệp đã lưu ở phần Vận dụng Bài 10 và chèn thêm hình ảnh phù hợp vào văn bản. Lưu lại tệp văn bản với tên mới.

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Em hãy mở lại tệp đã lưu ở phần Vận dụng Bài 10 và chèn thêm hình ảnh phù hợp vào văn bản. Lưu lại tệp văn bản với tên mới.

Bước 1. Khởi động phần mềm Word

Bước 2. Chọn lệnh Open trong bảng File. Vào thư mục đã lưu tệp Vận Dụng Bài 10 và chọn Open để mở

Bước 3. Chọn nút lệnh Picture trong dải lệnh Insert, cửa Insert Picture mở ra. Chọn hình ảnh minh họa và nháy lệnh Insert.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy mở lại tệp đã lưu ở phần Vận dụng Bài 10 và chèn thêm hình ảnh phù hợp vào văn bản. Lưu lại tệp văn bản với tên mới. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button