Em hãy mở chương trình “Bể cá cảnh” đã làm ở phần luyện tập Bài 15, rồi thực hiện các nhiệm vụ sau: a) Thêm nhiều nhân vật cá khác nhau và tạo chương trình giống nhân vật cá ban đầu b) Chạy

Câu hỏi:

Em hãy mở chương trình “Bể cá cảnh” đã làm ở phần luyện tập Bài 15, rồi thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thêm nhiều nhân vật cá khác nhau và tạo chương trình giống nhân vật cá ban đầu

Bạn đang xem: Em hãy mở chương trình “Bể cá cảnh” đã làm ở phần luyện tập Bài 15, rồi thực hiện các nhiệm vụ sau: a) Thêm nhiều nhân vật cá khác nhau và tạo chương trình giống nhân vật cá ban đầu b) Chạy

b) Chạy chương trình và quan sát kết quả

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

a) Thêm nhân vật:

Bước 1. Chọn lệnh Media VietJack trong bản chọn Media VietJack. Mở tệp chương trình “Bể cá cảnh” có tên là ChuCa đã lưu trên máy tính ở bài 15.

Bước 2. Nháy chuột vào nút lệnh Media VietJack để thêm nhân vật tùy ý.

Bước 3. Tạo chương trình cho nhân vật đã chọn như Hình B.

Media VietJack

b) Nháy chuột chọn nút lệnh Media VietJack để chạy chương trình và quan sát thấy chú cá và các nhân vật đã thêm sẽ chuyển động theo các câu lệnh lập trình.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy mở chương trình “Bể cá cảnh” đã làm ở phần luyện tập Bài 15, rồi thực hiện các nhiệm vụ sau: a) Thêm nhiều nhân vật cá khác nhau và tạo chương trình giống nhân vật cá ban đầu b) Chạy của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button