Em hãy kể tên một số sản phẩm từ trồng trọt thể hiện được vai trò cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.

Câu hỏi:

Em hãy kể tên một số sản phẩm từ trồng trọt thể hiện được vai trò cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Em hãy kể tên một số sản phẩm từ trồng trọt thể hiện được vai trò cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.


Một số sản phẩm từ trồng trọt thể hiện được vai trò cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu: gạo, cà phê, chè, hồ tiêu, …

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy kể tên một số sản phẩm từ trồng trọt thể hiện được vai trò cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button