Em hãy kể tên một số sản phẩm từ ngành thủy sản thể hiện tốt vai trò xuất khẩu của nước ta.

Câu hỏi:

Em hãy kể tên một số sản phẩm từ ngành thủy sản thể hiện tốt vai trò xuất khẩu của nước ta.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Em hãy kể tên một số sản phẩm từ ngành thủy sản thể hiện tốt vai trò xuất khẩu của nước ta.


Một số sản phẩm từ ngành thủy sản thể hiện tốt vai trò xuất khẩu của nước ta:

Cá tra, cá basa.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy kể tên một số sản phẩm từ ngành thủy sản thể hiện tốt vai trò xuất khẩu của nước ta. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button