Em hãy điền tên phương thức chăn nuôi phù hợp với thông tin mô tả trong bảng bên dưới.

Câu hỏi:

Em hãy điền tên phương thức chăn nuôi phù hợp với thông tin mô tả trong bảng bên dưới.

Tên phương thức chăn nuôi

Bạn đang xem: Em hãy điền tên phương thức chăn nuôi phù hợp với thông tin mô tả trong bảng bên dưới.

Mô tả

 

Vật nuôi được cung cấp thức ăn, nước uống và cần đầu tư về chuồng trại, thức ăn, phương tiện, kĩ thuật chăn nuôi. Kiểm soát tốt dịch bệnh.

 

Vật nuôi được cung cấp thức ăn công nghiệp kết hợp với thức ăn vật nuôi tự tìm kiếm bên ngoài tự nhiên. Vật nuôi được thả ra vườn mỗi ngày.

 

Vật nuôi tự tìm kiếm thức ăn bên ngoài tự nhiên là chủ yếu. Chuồng trại được đầu tư đơn giản hoặc không có chuồng trại. Năng suất chăn nuôi thấp.

Xem lời giải


Trả lời:


Tên phương thức chăn nuôi

Mô tả

Chăn nuôi theo phương thức nuôi nhốt

Vật nuôi được cung cấp thức ăn, nước uống và cần đầu tư về chuồng trại, thức ăn, phương tiện, kĩ thuật chăn nuôi. Kiểm soát tốt dịch bệnh.

Chăn nuôi theo phương thức bán chăn thả

Vật nuôi được cung cấp thức ăn công nghiệp kết hợp với thức ăn vật nuôi tự tìm kiếm bên ngoài tự nhiên. Vật nuôi được thả ra vườn mỗi ngày.

Chăn nuôi theo phương thức chăn thả

Vật nuôi tự tìm kiếm thức ăn bên ngoài tự nhiên là chủ yếu. Chuồng trại được đầu tư đơn giản hoặc không có chuồng trại. Năng suất chăn nuôi thấp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy điền tên phương thức chăn nuôi phù hợp với thông tin mô tả trong bảng bên dưới. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button