Em hãy chọn thông tin đúng về quy trình đo nhiệt độ của nước nuôi thủy sản.

Câu hỏi:

Em hãy chọn thông tin đúng về quy trình đo nhiệt độ của nước nuôi thủy sản.

A. Nhúng nhiệt kế xuống nước, để khoảng 5 – 10 phút, nâng nhiệt kế lên, để thẳng nhiệt kế và đọc kết quả.

Bạn đang xem: Em hãy chọn thông tin đúng về quy trình đo nhiệt độ của nước nuôi thủy sản.

B. Nhúng nhiệt kế xuống nước, để khoảng 15 – 20 phút, nâng nhiệt kế lên, để thẳng nhiệt kế và đọc kết quả.

C. Nhúng nhiệt kế xuống nước, để khoảng 5 – 10 phút, nâng nhiệt kế lên, để nghiêng nhiệt kế và đọc kết quả.

D. Nhúng nhiệt kế xuống nước, để khoảng 15 – 20 phút, nâng nhiệt kế lên, để nghiêng nhiệt kế và đọc kết quả.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: C

Giải thích: Nhúng nhiệt kế xuống nước, để khoảng 5 – 10 phút, nâng nhiệt kế lên, để nghiêng nhiệt kế và đọc kết quả.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy chọn thông tin đúng về quy trình đo nhiệt độ của nước nuôi thủy sản. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button