Em hãy cho biết một số biện pháp để xử lí chất thải trong chăn nuôi. Vì sao cần xử lí chất thải trong chăn nuôi?

Câu hỏi:

Em hãy cho biết một số biện pháp để xử lí chất thải trong chăn nuôi. Vì sao cần xử lí chất thải trong chăn nuôi?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Em hãy cho biết một số biện pháp để xử lí chất thải trong chăn nuôi. Vì sao cần xử lí chất thải trong chăn nuôi?


* Một số biện pháp để xử lí chất thải trong chăn nuôi:

– Làm hầm biogas

– Làm phân bón hữu cơ từ thức ăn thừa trong chăn nuôi.

* Cần xử lí chất thải trong chăn nuôi vì vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa tận dụng tạo phân bón cho cây trồng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Em hãy cho biết một số biện pháp để xử lí chất thải trong chăn nuôi. Vì sao cần xử lí chất thải trong chăn nuôi? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button