Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án (A,B,C,D)dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. y = x^4 – x^2 + 1 B. y = – x

Câu hỏi:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án (A,B,C,D)dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án (A,B,C,D)dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. y = x^4 – x^2 + 1 B. y = – x của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button