Dưới đây là lược đồ một số đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy quan

Câu hỏi:

Dưới đây là lược đồ một số đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy quan sát lược đồ và cho biết:

a) Hai đường phố nào song song với nhau.

Bạn đang xem: Dưới đây là lược đồ một số đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy quan

Dưới đây là lược đồ một số đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy quan (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


a) Hai đường phố song song với nhau:

Lê Duẩn và Hàn Thuyên,

Lê Duẩn và Nguyễn Du,

Hàn Thuyên và Nguyễn Du,

Pasteur và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Dưới đây là lược đồ một số đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy quan của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button