Dựa vào thông tin mục 2 và hình 4.2, hãy: 1/ Trình bày sự phân hoá khí hậu ở trạm khí tượng: Lào Cai, Sa Pa.

Câu hỏi:

Dựa vào thông tin mục 2 và hình 4.2, hãy:

1/ Trình bày sự phân hoá khí hậu ở trạm khí tượng: Lào Cai, Sa Pa.

Bạn đang xem: Dựa vào thông tin mục 2 và hình 4.2, hãy: 1/ Trình bày sự phân hoá khí hậu ở trạm khí tượng: Lào Cai, Sa Pa.

Dựa vào thông tin mục 2 và hình 4.2, hãy: 1/ Trình bày sự phân hoá khí hậu ở trạm khí tượng: Lào Cai, Sa Pa.  (ảnh 1)
Xem lời giải


Trả lời:


Yêu cầu số 1: Sự phân hoá khí hậu ở trạm khí tượng: Lào Cai, Sa Pa

* Trạm Lào Cai

– Về nhiệt độ:

+ Tháng có nhiệt độ cao nhất: Tháng 6 (khoảng 280C).

+ Tháng có nhiệt độ thấp nhất: Tháng 12 và tháng 1 (khoảng 150C).

+ Nhiệt độ trung bình năm: 22,40C.

– Về lượng mưa:

+ Tháng có lượng mưa lớn nhất: Tháng 8 (khoảng 350mm).

+ Tháng có lượng mưa lớn nhất: Tháng 1 (khoảng 35mm).

+ Tổng lượng mưa trong năm : 1765mm.

* Trạm Sa Pa

– Về nhiệt độ:

+ Tháng có nhiệt độ cao nhất: Tháng 6 (khoảng 200C).

+ Tháng có nhiệt độ thấp nhất: Tháng 12 và 1 (khoảng 80C).

+ Nhiệt độ trung bình năm: 15,50C.

– Về lượng mưa:

+ Tháng có lượng mưa lớn nhất: Tháng 7 và tháng 8 (khoảng 500mm).

+ Tháng có lượng mưa lớn nhất: Tháng 2 (khoảng 80mm).

+ Tổng lượng mưa trong năm: 2674mm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Dựa vào thông tin mục 2 và hình 4.2, hãy: 1/ Trình bày sự phân hoá khí hậu ở trạm khí tượng: Lào Cai, Sa Pa. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button