Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số loại đất ở nước ta mà em biết.

Câu hỏi:

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số loại đất ở nước ta mà em biết.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số loại đất ở nước ta mà em biết.


– Một số loại đất ở nước ta: đất feralit; đất phù sa; đất badan; đất phèn,…

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số loại đất ở nước ta mà em biết. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button