Dữ liệu là gì Dữ liệu (data) là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký

Câu hỏi:

Dữ liệu là gì?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Dữ liệu là gì Dữ liệu (data) là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký


Dữ liệu (data) là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký hiệu có ý nghĩa thông qua việc giải thích một hành động cụ thể nào đó. Dữ liệu cần phải được thông dịch để trở thành thông tin. Để dữ liệu thành thông tin, cần xem xét một số nhân tố bao gồm người tạo ra dữ liệu và thông tin được mong muốn từ dữ liệu đó.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Dữ liệu là gì Dữ liệu (data) là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button