Dòng quang điện tồn tại trong tế bào quang điện (TBQĐ) khi A. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có cường độ lớn và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của TBQĐ

Câu hỏi:

Dòng quang điện tồn tại trong tế bào quang điện (TBQĐ) khi

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn D

Bạn đang xem: Dòng quang điện tồn tại trong tế bào quang điện (TBQĐ) khi A. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có cường độ lớn và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của TBQĐ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Dòng quang điện tồn tại trong tế bào quang điện (TBQĐ) khi A. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có cường độ lớn và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của TBQĐ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button