Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều A. 120 lần. B. 60 lần. C. 100 lần. D. 30 lần.

Câu hỏi:

Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều A. 120 lần. B. 60 lần. C. 100 lần. D. 30 lần.


Đáp án đúng: A

Trong 1 chu kì dòng điện đổi chiều 2 lần

=> Trong 1 s, dòng điện đổi chiều 2.f = 2. 60 = 120 lần.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều A. 120 lần. B. 60 lần. C. 100 lần. D. 30 lần. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button