Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều: A. 50 lần. B. 150 lần. C. 100 lần. D. 75 lần.

Câu hỏi:

Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều: A. 50 lần. B. 150 lần. C. 100 lần. D. 75 lần.


Đáp án đúng: C

Trong 1 chu kỳ dòng điện đổi chiều 2 lần

 Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều 2f = 2.50 = 100 lần.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiều: A. 50 lần. B. 150 lần. C. 100 lần. D. 75 lần. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button