Đơn vị đo mức cường độ âm là: A. Oát trên mét (W/m). B. ben (B). C. Niutơn trên mét vuông (N/m2). D. Oát trên mét vuông (W/m^2).

Câu hỏi:

Đơn vị đo mức cường độ âm là:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Đơn vị đo mức cường độ âm là: A. Oát trên mét (W/m). B. ben (B). C. Niutơn trên mét vuông (N/m2). D. Oát trên mét vuông (W/m^2).


Đáp án đúng: B

Đơn vị đo mức cường độ âm là Ben (B).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đơn vị đo mức cường độ âm là: A. Oát trên mét (W/m). B. ben (B). C. Niutơn trên mét vuông (N/m2). D. Oát trên mét vuông (W/m^2). của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button