Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

Câu hỏi:

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bạn đang xem: Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

Xem lời giải


Trả lời:


– 4 ∈ N : âm bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. → Sai vì – 4 là số nguyên âm.

4 ∈ N : bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. → Đúng.

0 ∈ Z : 0 thuộc tập hợp số nguyên. → Đúng.

5 ∈ N : 5 thuộc tập hợp số tự nhiên → Đúng

–1 ∈ N : âm 1 thuộc tập hợp số tự nhiên → Sai.

1 ∈ N : 1 thuộc tập hợp số tự nhiên → Đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button