Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng).

Câu hỏi:

Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng).

Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng). (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng).


Trả lời

Trình tự đọc

Nội dung đọc

Kết quả đọc bản vẽ giá đỡ

(Hình 4.8)

Bước 1. Khung tên

– Tên gọi sản phẩm

– Tỉ lệ bản vẽ

– Bộ giá đỡ

– Tỉ lệ: 1: 2

Bước 2. Bảng kê

Tên gọi, số lượng của chi tiết

– Đế (1)

– Giá đỡ (2)

– Trục (3)

Bước 3. Hình biểu diễn

Tên gọi các hình chiếu

– Hình chiếu đứng

– Hình chiếu bằng

– Hình chiếu cạnh

Bước 4. Kích thước

– Kích thước chung

– Kích thước lắp ghép giữa các chi tiết

– Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết

– Kích thước chung: chiều dài 360 mm, chiều rộng 40 mm, chiều cao 158 mm

 

 

Bước 5. Phân tích chi tiết

– Vị trí của các chi tiết

– Đế (1)

– Giá đỡ (2)

– Trục (3)

Bước 6. Tổng hợp

– Trình tự tháo lắp các chi tiết

 

– Tháo chi tiết: 3 – 2 – 1

– Lắp chi tiết: 1 – 2 – 3

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng). của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button