Đoạn cành giâm thường có chiều dài khoảng A. 10 – 20 cm B. 15 – 20 cm C. 20 – 25 cm D. 25 – 30 cm

Câu hỏi:

Đoạn cành giâm thường có chiều dài khoảng

A. 10 – 20 cm

Bạn đang xem: Đoạn cành giâm thường có chiều dài khoảng A. 10 – 20 cm B. 15 – 20 cm C. 20 – 25 cm D. 25 – 30 cm

B. 15 – 20 cm

C. 20 – 25 cm

D. 25 – 30 cm

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: B

Giải thích: Cắt cành giâm thành từng đoạn có độ dài khoảng 15 – 20 cm tùy từng loại cây trồng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đoạn cành giâm thường có chiều dài khoảng A. 10 – 20 cm B. 15 – 20 cm C. 20 – 25 cm D. 25 – 30 cm của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button