Đồ thị hàm số y=|x^3+3x^2| có bao nhiêu điểm cực trị

Câu hỏi:

Đồ thị hàm số y=x3+3x2 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B
Xét hàm y=x3+3x2. Ta có: y=3x2+6x, y=0x=0,x=2 nên hàm số có hai cực trị.
Mặt khác x3+3x2=0x=0,x=3. Vì x=0 trùng với điểm cực trị của hàm số y=x3+3x2 đã cho nên hàm số có ba điểm cực trị là x=0,x=2;x=3.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đồ thị hàm số y=|x^3+3x^2| có bao nhiêu điểm cực trị của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button