Đồ thị hàm số trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào A. y x^4 + x^2 + 1 + x^2 + 1

Câu hỏi:

Đồ thị hàm số trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

Đồ thị hàm số trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào A. y  x^4 + x^2 + 1 + x^2 + 1 (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

Nhận biết dạng đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương.

Cách giải:

Giả sử hàm số đó là: (y = a{x^4} + b{x^2} + c,,,left( {a ne 0} right))

Quan sát đồ thị hàm số, ta thấy:

+ Đồ thị hàm số có bề lõm úp xuống ( Rightarrow a < 0 Rightarrow ) Loại phương án A và D

+ Hàm số đạt cực trị tại 1 điểm là (left( {0;1} right))

Xét (y = – {x^4} + {x^2} + 1 Rightarrow y’ = – 4{x^3} + 2x,,,y’ = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = pm sqrt {frac{1}{2}} end{array} right.) : Hàm số có 3 điểm cực trị

( Rightarrow ) Loại phương án B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đồ thị hàm số trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào A. y x^4 + x^2 + 1 + x^2 + 1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button