Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 đường tiệm cận

Câu hỏi:

Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 đường tiệm cận?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C
Xét đáp án A có y=x+1x2+4x+8, x, có tiệm cận ngang là đường thẳng y=1,y=1  không có tiệm cận đứng nên loại.
Xét đáp án B có y=x+2x1, x1, có tiệm cận ngang là đường thẳng y=1và có tiệm cận đứng là đường thẳng x=1 nên loại.
Xét đáp án C có y=x+1x29, x3;3 có tiệm cận ngang là đường thẳng y=0 và có tiệm cận đứng là đường thẳng x=3, x=3 nên chọn.
Xét đáp án C có y=x+2x2+3x+6, x, có tiệm cận ngang là đường thẳng y=0 và không có tiệm cận đứng nên loại.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 đường tiệm cận của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button