Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện sẽ thay đổi như thế nào nếu diện tích vòng dây tăng 4 lần? A. không đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần.

Câu hỏi:

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện sẽ thay đổi như thế nào nếu diện tích vòng dây tăng 4 lần?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện sẽ thay đổi như thế nào nếu diện tích vòng dây tăng 4 lần? A. không đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần.


▪ Diện tích S = πR2 → Khi S tăng 4 lần thì R tăng 2.

▪ Áp dụng: B = 2π.10-7.IR ð B2B1 = R1R2 = R12R1 = 12 ► D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện sẽ thay đổi như thế nào nếu diện tích vòng dây tăng 4 lần? A. không đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button