Điều khiển nhân vật trong máy tính Nếu rô-bốt là một nhân vật trong máy tính thì em điều khiển nhân vật bằng cách nào?

Câu hỏi:

Điều khiển nhân vật trong máy tính

Nếu rô-bốt là một nhân vật trong máy tính thì em điều khiển nhân vật bằng cách nào?

Bạn đang xem: Điều khiển nhân vật trong máy tính Nếu rô-bốt là một nhân vật trong máy tính thì em điều khiển nhân vật bằng cách nào?

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Em sẽ sử dụng ngôn ngữ riêng, phù hợp để chỉ dẫn cho rô-bốt.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Điều khiển nhân vật trong máy tính Nếu rô-bốt là một nhân vật trong máy tính thì em điều khiển nhân vật bằng cách nào? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button