Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra: Số bị chia 600 1312 15

Câu hỏi:

Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra:

Số bị chia 600 1312 15  
Số chia 17 32 0 13
Thương       4
Số dư       15
  (1) (2) (3) (4)
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra: Số bị chia 600 1312 15


Ta có kí hiệu như sau: Số bị chia là a; Số chia là b; Thương là q; Số dư là r.

– Ở cột (1) ta có a = 600; b = 17

Chia 600 cho 17 được q = 35 ; r = 5

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

– Ở cột (2) ta có a = 1312 ; b = 32

Chia 1312 cho 32 được q = 41 ; r = 0

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

– Ở cột (3) ta có a = 15 ; b = 0

Có b = 0 nên phép chia a cho b không thể thực hiện được

– Ở cột (4) ta có b = 13 ; q = 4 ; r = 15

Vậy a = b . q + r = 13 . 4 + 15 = 67

Ta có bảng:

Số bị chia 600 1312 15 67
Số chia 17 32 0 13
Thương 35 41   4
Số dư 5 0   15

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra: Số bị chia 600 1312 15 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button