Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Nếu điểm A nằm giữa

Câu hỏi:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

Bạn đang xem: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Nếu điểm A nằm giữa

– Hai tia … đối nhau

– Hai tia CA và … trùng nhau

– Hai tia BA và BC …

Xem lời giải


Trả lời:


Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia AB và AC đối nhau

– Hai tia CA và CB trùng nhau

– Hai tia BA và BC trùng nhau

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Nếu điểm A nằm giữa của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button