Diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a là A. pia^3 / 2

Câu hỏi:

Diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp:

Diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a là A. pia^3 / 2  (ảnh 1)

Diện tích mặt cầu có bán kính R là: (S = 4pi {R^2})

Cách giải:

Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có bán kính mặt cầu ngoại tiếp

(R = frac{1}{2}AC’ = frac{1}{2}sqrt {A{C^2} + AA{‘^2}} = frac{1}{2}sqrt {A{B^2} + A{D^2} + AA{‘^2}} = frac{1}{2}asqrt 3 )

Diện tích mặt cầu đó là: (S = 4pi {R^2} = 4pi .{left( {frac{{asqrt 3 }}{2}} right)^2} = 3pi {a^2})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a là A. pia^3 / 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button