Điền đầy đủ câu sau: Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam)

Câu hỏi:

Điền đầy đủ câu sau: Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ….

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Điền đầy đủ câu sau: Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam)


Nếu –65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan – xi – păng) là 3143m trên mặt nước biển.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Điền đầy đủ câu sau: Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button