Điền đầy đủ câu sau: Nếu -5 độ C biểu diễn 5 độ dưới 0 dộ C thì +5 độ C

Câu hỏi:

Điền đầy đủ câu sau: Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn ….

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Điền đầy đủ câu sau: Nếu -5 độ C biểu diễn 5 độ dưới 0 dộ C thì +5 độ C


Nếu –5ºC biểu diễn 5 độ dưới 0ºC thì +5ºC biểu diễn 5 độ trên 0ºC

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Điền đầy đủ câu sau: Nếu -5 độ C biểu diễn 5 độ dưới 0 dộ C thì +5 độ C của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button