Điền đầy đủ câu sau: Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng

Câu hỏi:

Điền đầy đủ câu sau: Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ….

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Điền đầy đủ câu sau: Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng


Nếu –10 000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10 000 đồng , thì 20 000 đồng biểu diễn số tiền có 20 000 đồng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Điền đầy đủ câu sau: Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button