Điền dấu “X” vào ô thích hợp: Câu Đúng Sai a) 23 . 22 = 26

Câu hỏi:

Điền dấu “X” vào ô thích hợp:

Câu Đúng Sai
a) 23 . 22 = 26    
b) 23 . 22 = 25    
c) 54 . 5 = 54
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Điền dấu “X” vào ô thích hợp: Câu Đúng Sai a) 23 . 22 = 26


23.22 = 22+3 = 25. Do đó câu a) Sai, câu b) Đúng.

54.5 = 54.51 = 54+1 = 55. Do đó câu c) sai.

Ta điền bảng như sau:

Câu Đúng Sai
a) 23 . 22 = 26   X
b) 23 . 22 = 25 X  
c) 54 . 5 = 54   X

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Điền dấu “X” vào ô thích hợp: Câu Đúng Sai a) 23 . 22 = 26 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button