Di truyền độc lập là sự di truyền A. của các cặp tính trạng khác nhau.

Câu hỏi:

Di truyền độc lập là sự di truyền

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Di truyền độc lập là sự di truyền A. của các cặp tính trạng khác nhau. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button