Để xác định tại một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta A. đặt tại đó một điện tích B. đặt tại đó một sợi dây dẫn C. đặt tại đó một kim nam châm D. đặt tại đó một sợi dây tơ

Câu hỏi:

Để xác định tại một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Để xác định tại một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta A. đặt tại đó một điện tích B. đặt tại đó một sợi dây dẫn C. đặt tại đó một kim nam châm D. đặt tại đó một sợi dây tơ


Để xác định tại một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta đặt tại đó một kim nam châm ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Để xác định tại một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta A. đặt tại đó một điện tích B. đặt tại đó một sợi dây dẫn C. đặt tại đó một kim nam châm D. đặt tại đó một sợi dây tơ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button