Để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chúng ta cần đảm bảo từng bước của quá trình chăn nuôi như thế nào?

Câu hỏi:

Để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chúng ta cần đảm bảo từng bước của quá trình chăn nuôi như thế nào?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chúng ta cần đảm bảo từng bước của quá trình chăn nuôi như thế nào?


Để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chúng ta cần đảm bảo từng bước của quá trình chăn nuôi được thực hiện đúng và đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường sống của vật nuôi và vệ sinh thân thể vật nuôi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chúng ta cần đảm bảo từng bước của quá trình chăn nuôi như thế nào? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button