Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thoả mãn điều kiện nào sau đây? A. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện. B. Tân số nhỏ hơn giới hạn quang điện. C. Bước sóng nhỏ h

Câu hỏi:

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thoả mãn điều kiện nào sau đây?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C.

Để gây ra hiệu ứng quang điện, bức xạ chiếu vào kim loại phải thỏa mãn định luật I quang điện: bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện.

Bạn đang xem: Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thoả mãn điều kiện nào sau đây? A. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện. B. Tân số nhỏ hơn giới hạn quang điện. C. Bước sóng nhỏ h

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thoả mãn điều kiện nào sau đây? A. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện. B. Tân số nhỏ hơn giới hạn quang điện. C. Bước sóng nhỏ h của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button